6972095767 Βουγλί Νέος Περιφερειακός Μυκόνου, Μύκονος

Μυοκτονίες

 

Μοίρας Νικόλαος
Μελέτη, Κατασκευή & Συντήρηση Κήπων | Μύκονος


 

Κύριος στόχος της Μυοκτονίας είναι η πλήρης απαλλαγή του χώρου από τα τρωκτικά τα οποία αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους της δημόσιας υγείας λόγω της μετάδοσης σοβαρών ασθενειών στον άνθρωπο. Για την επιτυχή καταπολέμησή τους είναι απαραίτητη η γνώση της βιολογίας τους, η γνώση του τρόπου εφαρμογής των μέσων καταπολέμησης και η μελέτη και κατανόηση των ιδιαίτερων συνθηκών του χώρου που έχει προσβληθεί από τρωκτικά.

Σε κάθε Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διαχείρισης Τρωκτικών το πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι η Πρόληψη και η Αποτροπή εγκατάστασής τους στους χώρους που θέλουμε να εξυγιάνουμε.

Για τον Σχεδιασμό και την Εγκατάσταση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Μυοκτονίας η εταιρεία μας εφαρμόζει τα παρακάτω απαραίτητα βήματα:

Τέλος αποτυπώνεται σε σχέδιο κάτοψης οι ζώνες ασφαλείας των δολωματικών σταθμών και διεξάγονται τακτικές επισκέψεις ελέγχου και καταγραφής των ευρημάτων μέσω εξελιγμένων μηχανογραφημένων συστημάτων.